Lossless

Lossless

S obzirom da svi lossless formati zadržavaju istu izvornu informaciju, isključujući ne-audio podatke poput tagova, manja veličina fajla je poželjnija ali ne i uvek najbolja opcija. Lossless kodeci koriste razne načine da rekonstruišu izvorni signal i dele se u dve grupe: simetrične i asimetrične.

Simetrični kodeci koriste isto vreme da bi kodirali i dekodirali signal, što znači da će sistem manje biti opterećen ili će na mobilnim uređajima bateriju brže trošiti ili kada se transkoduju u drugi format – biće sporije.

Asimetrični kodeci koriste više vremena da kodiraju nego da dekodiraju, ili bolje reći, brži su u dekodiranju.

Kada su u pitanju lossless kodeci, dobro je koristiti one dobro podržane i šire prihvaćene. Iako ne bi trebalo da ikada bude bilo kakvih problema da se transkoduju u budućnosti ako bude potrebno.

Prilikom reprodukcije nekompresovanog formata plejer će ispisivati 1411 kb/s bitrate, dok kod reprodukcije kompresovanog može da pokaže bilo koji u rasponu 700 – 1000 kb/s. To ne znači da je kompresovani format slabijeg kvaliteta, već razlog je zbog toga što je kompresovan u određenoj meri u odnosu na original kako bi zauzimao manje mesta na računaru, a prilikom reprodukcije se dekompresuje u izvorni signal bez gubitaka. Sama dekompresija fajla je tzv on-the-fly i ne predstavlja nikakav ozbiljan zadatak za procesor računara.

FLAC

Vremenom FLAC (Free Lossless Audio Codec) je postao jedan od najrasprotranjenijih i najpodržanijih lossless audio formata. U principu funkcioniše kao program Zip, kompresuje i dekopresuje audio fajlove bez gubitaka. U zavisnosti od stepena kompresije koji mogu biti od 0 do 8, može da bude od 30% do 60% manji fajl od nekompresovanog dok audio informacija ostaje nepromenjena. Razlika je samo u tome što na višim stepenima kompresije treba više vremena da bi se fajl enkodirao.

Podržava linerani PCM audio u 4-32 fixed point digitalne reči, 1 Hz do 655,350 Hz sample rate i 1 do 8 kanala. Metadata podržava napredne tagove, cover slike i CUE liste.

Kao besplatan kodek je veoma dobro podržan i prihvaćen, sa izuzetkom iTunes i ranijih verzija Windows s tim što Windows 10 nativno podržava FLAC. Na ranijim verzijama Windows operativnih sistema prosta instalacija kodeka preuzetih sa zvaničnog sajta rešava problem podržanosti u samom OS, dok svi audio plejeri svojim kodecima u osnovi reprodukuju FLAC.

APE

APE je besplatan open-source audio kodek koji koristi Monkey’s Audio. Odlikuju ga brza i efikasna audio kompresija bez gubitaka i napredne mogućnosti tagova. Podržan je od strane mnogih popularnijih audio plejera i enkodera, kada se codec bundle može koristiti putem nekog frontend softvera.

ALAC

Apple Lossless Audio Codec ili ALAC je lossless audio kodek koji je razvio Apple. Podržan je na iPhone, iPad, nekim iPod, Mac i iTunes. Da bi postigao lossless kompresiju koristi linearnu informaciju sličnu kao FLAC.

WAV

Waveform Audio File Format je nekompresovani lossless audio kodek koji su razvili Microsoft i IBM. Može da sadrži 1-24 kanala, 8-32 bit. Mogućnosti tagova u fajlovima su više nego ograničene.

AIFF

Audio Interchange File Format (AIFF) je nekompresovani lossless audio format koji je razvio Apple davne 1987. godine. Može da sadrži mono, stereo i višekanalni audio u PCM formatu. U principu, to je Apple-ov ekvivalent WAV formatu.