Lossy

Lossy

Kod lossy kodeka manja veličina najčešće znači lošiji kvalitet reprodukcije, ali to zavisi i od izabranog formata i od tačne implementacije na uređaju i njihovih parametara.

Na primer, bolje je koristiti 96 kbps Opus fajl nego 96 kbps Mp3, ali s druge strane, bolje je koristiti 256 kbps AAC fajl nego 96 kbps Opus – u smislu kvaliteta reprodukcije. Podrazumeva se dobra implementacija kod svih navedenih.

Ako se pak sluša stream na mobilnom telefonu preko telekomunikacione mreže, bolje je slušati 96 kbps zbog količine transfera podataka operatera, a čak može Mp3 da ostane kao opcija jer uređaj koji se koristi za reprodukciju možda ne podržava Opus kodek.

Najvažnije je razumeti da se iz lossy kodeka ne mogu rekontstruisati originalni signali, oni su zauvek izgubljeni. Takođe, transkodiranje između lossy kodeka nikako nije preporučljivo.