Replay Gain

Replay Gain

ReplayGain je naziv procesa napravljenog da postigne istu perceptovanu glasnoću reprodukcije audio fajlova, obično 89 dB. Definisan je algoritmima koji mere tu glasnoću i koji se definišu na dva načina. Jedan omogućava da sve pesme u kolekciji imaju istu ili približnu glasnoću i naziva se Track Gain. Drugi omogućava da se ujednači glasnoća skupa pesama ili album i naziva se Album Gain. Ova opcija posebno dolazi do izražaja prilikom slušanja klasične muzike gde tiše numere treba da ostanu neki stepen tiše od glasnijih numera.

Postoje i druge tehnike koje na neki način utiču na glasnoću. Na primer Peak normalization ali to samo osigurava da će pikovi dostići određeni nivo, a ne omogućava istu glasnoću. Razlika je, dakle, što će amplituda ReplayGain talasa biti ravnomernije popunjena u odnosu na efektivnu glasnoću.

Audio se generalno snima na glasnoćama tako da zvuk ne klipuje, pa ipak i upotreba ReplayGain može prouzrokovati klipovanje ako je prosečna glasnoća neke pesme ispod ciljane glasnoće. To znači da prilikom reprodukcije glasnoća tihe pesme će biti povećana tako da će delovi sa glasnoćom iznad prosečne prevazići ograničenja i nastaće distorzija. Da li će ta distorzija biti čujna zavisi od muzike i osetljivosti slušaoca.

Implementacije u softveru se susreću sa rizikom od klipovanja na više načina. Neki imaju pre-amp opciju koja redukuje ili pojačava originalnu audio glasnoću pre uključivanja u proces za ReplayGain. Neki imaju prevent clipping opciju kako bi ublažili primenu ReplayGain uticaja na bilo kojoj vrednosti kako bi sprečili klipovanje. Neki pak preporučuju upotrebu limitera DSP kako bi sprečili ili umanjili klipovanje, bez obzira da li je uzrokovano primenom ReplayGain ili ne.

Postoje različite ReplayGain implementacije. Većina koristi metadata da prikaže nivo promene glasnoće koju bi plejer trebao da napravi. Neki menjaju sam audio signal i opciono metadata. Postoje prednosti i mane oba pristupa.

Kod metadata metode, sama informacija obe vrednosti, Track Gain i Album Gain, može da se sačuva. Promene informacije glasnoće mogu da budu veoma precizne. Ako se audio informacija promenila, metadata može da sadrži undo opciju. Nisu svi plejeri u mogućnosti da očitaju i upotrebe ReplayGain vrednosti iz metadata. Takođe, nema standarda za gde i kako je ReplayGain vrednost sačuvana zato što svaka implementacija koristi različite formate i čuva vrednosti na drugim mestima.

Kod audio metode, sam audio signal je izmenjen tako da je fajlova nativna glasnoća na određenom nivou. U tom slučaju samo jedan tip ReplayGain može da bude primenjen, da li Track Gain ili Album Gain. Ograničenja audio formata mogu da umanje preciznost gain promena. Na primer, Mp3 i AAC formati mogu biti izmenjeni u 1.5 dB stepenima. U zavisnosti od formata, proces može da bude i lossy u smislu da nepovratno može izvesti glasnoću iznad maksimuma formata što dovodi do klipovanja ili pak ispod minimuma što rezultuje tišinom.