Transcoding

Transcoding

Transkodiranje (eng: Transcoding) označava proces konvertovanja jednog audio formata u drugi.

Lossy-to-lossy transcoding

Prilikom svakog rekodiranja lossy kodekom, audio kvalitet fajla će se umanjiti. Nema načina da se uveća kvalitet čak ako se konvertuje 128 kbps Mp3 u 320 kbps ili transkodira bilo koji drugi kvalitentiji kodek. Transkodiranje između lossy formata zato generalno nije preporučljivo. Audio kvalitet dobijenog fajla će uvek biti lošiji od izvornog.

Ipak neki razlozi da se to obavi mogu biti:

  • • Smanjivanje bitrate-a ili menjanje formata zbog slušanja na prenosnim uređajima, čiji korisnici možda ne mare previše za kvalitet zvuka.
  • • Smanjenje zauzetog prostora na hard disku. Nekompresovani CD audio je na 1411 kbps i zauzima 605 Mb po času. Lossless kompresovani kodeci su na oko 700 kbps i zauzimaju oko 300 Mb/h. Lossy kodeci poput Vorbis ili AAC mnogima bude slušljivo na 150-170 kbps što zauzima 69 Mb/h. Kod Mp3 sa LAME enkoderom je na 192 kbps i 82 Mb/h. Za velike muzičke kolekcije ove razlike između lossless i lossy formata u zauzetom prostoru su ogromne.

Razlike mogu da se jave i kod fajlova istog formata samo kada se promeni bitrate. Na primer, prilikom menjanja bitrate-a Mp3 fajla sa 256 kbps na 128 kbps, na enkodovanom fajlu su primetne distorzije kojih nema kada se iz lossless fajla transkoduje direktno u 128 kbps. Neki testovi Mp3, AAC i OGG Vorbis su pokazali da se najprihvatljiviji rezultati dobijaju upotrebom OGG enkodera.

Lossless-to-lossless transcoding

Za razliku od prethodno pomenutih, ovde se kvalitet fajla neće smanjiti. Tako se može transkodirati iz jednog lossless formata u drugi iz bilo kog razloga; da li bolje kompresije ili šire podrške kod uređaja.

Lossless-to-lossy transcoding

Čuvanjem lossless fajlova se ostavlja mogućnost da je neki put u budućnosti transkoduje u neki napredniji lossy format kako tehnologija enkodera napreduje. Na primer, sadašnji lossy kodek X postaje slušljiv na 192 kbps, dok se kroz par godina može pojaviti lossy kodek Y koji je slušljiv već na 128 kbps, malo je verovatno da će transkodiranje iz X u Y kodek dati prihvatljive rezultate, za razliku od transkodiranja iz lossless fajla.

Lossy-to-lossless transcoding

Može neko da pomisli da će se transkodiranjem iz lossy u lossless formata audio kvalitet uvećati ali takva radnja je zapravo oxymora. Ne postoji način da se povrati izgubljena audio informacija prilikom lossy enkodiranja. Iako je tehnički moguće obaviti takvu radnju, audio kvalitet se neće promeniti, samo će drugačije biti sačuvan.

Ako se takva radnja ipak obavi, to treba i navesti u nazivu fajla ili tagu kako bi se znalo da lossless fajl nije originalan.

Slučajevi kada se ovaj pristup može koristiti su:

  • • Čuvanje fajla koji je prethodno bio u zastarelom ili neupotrebljivom lossy formatu.
  • • Obrada audio fajla koji ne može biti obrađen u konkretnom lossy formatu.
  • • Kao korak između lossy u lossy transkodiranja

Kako bi izbegli lossy formate koji su namerno transkodirani u lossless formate, audiofili koriste analize spektra i druge metode kako bi otkrili transkodiranja ovog tipa. Ove metode se koriste i kod osoba koje kupuju audio diskove ili lossless fajlove kako bi saznali da li se negde u lancu distribucije dogodilo lossy enkodiranje – to se može dogoditi i događa se.